Follow Us

0950 412 225 počas pracovnej doby
info@zahradnictvopodurpinom.sk

Pondelok - piatok: 9:00 - 17:00
Sobota: 9.00 - 12.00, nedeľa: zatvorené

V našej predajni nájdete široký sortiment pre okrasné záhrady – okrasné dreviny, kvety do záhrady, trvalky,  balkonove kvety, letničky. Realizujeme sezónny predaj ovocných stromov. V ponuke sú kvalitné semena osiva, sadbové zemiaky, cesnak na sadenie a cibula sadzačka. Ponúkame tiež kvalitné organické hnojivá, minerálne hnojivá, vitalizátory, prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky, vrátanie bio

Zameriavame sa na odborné poradenstvo najmä v oblasti starostlivosti o rastliny a riešenia ich zdravotného stavu. Poradíme vám pri hodnotení stavu vašej výsadby a navrhneme opatrenia na zlepšenie stavu. Riešime aj rôzne poškodenia – zima, škodcovia, choroby, vek rastlín, vplyvy prostredia, výživa a mechanické poškodenie. Odborné poradenstvo využívajú začínajúci ale aj skúsenejší záhradkári. Osobné skúsenosti

Každé miesto neumožňuje výsadbu zelene do pôdy. Pre klientov, ktorí nemajú túto možnosť ponúkame riešenie prostredníctvom mobilnej zelene. Vhodné najmä pre terasy, balkóny, reštaurácie.  Naše profesionálne skúsenosti vieme využiť pri návrhu a realizácii mobilnej zelene, ktorá bude plniť najmä estetickú funciu. Riešime drevinové, trvalkové aj letničkové výsadby. Zabezpečíme vhodný kvalitný rastlinný materiál, vhodné substráty, hnojivá

Závlahová voda je jednou z podmienok prosperity vašej záhrady. Čoraz častejšie sa závlaha v záhrade automatizuje. Pracujeme s viacerými značkami automatických závlahových systémov. Proces prebieha vo viacerých krokoch – obhliadka, pri novej výsadbe spolupráca s autorom projektu výsadby, riešenie zdroja vody, návrh samotného závlahového systému, výkopy, položenie potrubí a jednotlivých prvkov (postrekovače, hydranty, šachty…), naprogramovanie

Počas rokov našej praxe sa stretávame s nutnosťou chemickej alebo biologickej ochrany rastlín. V podmienkach záhradkárov sa používajú rôzne prípravky na ochranu rastlín (POR) vhodné pre malospotrebiteľov. Pri ich používaní sa vyskytujú chyby v diagnostike ochorenia alebo škodcu, nesprávnej aplikácii (termín, koncentrácia, spôsob aplikácie) ale aj v dodržiavaní podmienok aplikácie (nezasiahnutie okolitých kultúr, zlé osobné

Spokojní klienti využívajú naše odborné služby už niekoľko rokov. Každá záhrada potrebuje starostlivosť podľa typu výsadby. V praxi ide o jarnú údržbu (odzimovanie: prerezanie vyhnojenie trávnika, očistenie záhonov, rezy, odtránenie poškodení po zime) alebo jesennú úrdžbu záhrady (zazimovanie: vyhrabanie, mulčovanie, jesenné hnojenie). Sezónna údržba – kosenie, prihnojovanie, sezónny rez a tvarovanie drevín, odburiňovanie trávnikov. Pri

Od roku 2013 sme do našich služieb zahrnuli realizácie záhrad. Zameriavame sa najmä na okrasné súkromné záhrady. Záhrada je dynamický prvok, jej druhové zloženie záleží od miestnych podmienok. Celkový vzhľad je daný kompozíciou použitých rastlín, stanovišťa a požiadaviek klienta. Celý proces prebieha v niekoľkých krokoch – obhliadka terénu, stanovenie podmienok stanovišťa, požiadavky klienta, spracovanie návrhu,