Dokončenie výsadieb pri zrekonštruovanom rodinnom dome

 
Záhrada nikdy nie je vo svojej konečnej podobe. Dom a jeho okolie boli zrekonštruované a zmenili sa aj požiadavky mladšej generácie obyvateľov rodinného domu na záhradu.

 
Pôvodne záhrada slúžila ako čisto úžitková. Postupne sa úžitková plocha zmenšuje, v záhrade je potrebné vytvoriť aj okrasné časti. Preto sme veľmi citlivo zakomponovali tieto okrasné záhony do existujúcej dispozície záhrady. Účelom je vytvoriť pekné pohľady pri vstupnej ceste aj pod terasou s bazénom. Záhrada však ostáva ja naďalej kombinovaná a v jej  odľahlejšej časti sme vysadili nové ovocné kríky, ktoré prinesú radosť hlavne najmladšej generácii.

Share