Follow Us

0950 412 225 počas pracovnej doby
info@zahradnictvopodurpinom.sk

Záhradníctvo je momentálne zazimované a zatvorené.
Novú sezónu otvárame 1. 3. 2022.

Využite naše profesionálne služby vo vašej záhrade!

Viac o službách

Poskytujeme záhradnícke a sadovnícke služby

Naše záhradnícke služby

Realizácia záhrad

Od roku 2013 sme do našich služieb zahrnuli realizácie záhrad. Zameriavame sa ...

Údržba záhrad

Spokojní klienti využívajú naše odborné služby už niekoľko rokov. Každá záhrada potrebuje ...

Ošetrovanie prípravkami na ochranu rastlín

Počas rokov našej praxe sa stretávame s nutnosťou chemickej alebo biologickej ochrany ...

Automatické závlahové systémy

Závlahová voda je jednou z podmienok prosperity vašej záhrady. Čoraz častejšie sa ...

Výsadby mobilnej zelene

Každé miesto neumožňuje výsadbu zelene do pôdy. Pre klientov, ktorí nemajú túto ...

Odborné poradenstvo

Zameriavame sa na odborné poradenstvo najmä v oblasti starostlivosti o rastliny a ...

Naše posledne realizované záhradnícke práce

Potrebujete záhradníka alebo návrh záhrady?

Zavolajte nám a získajte potrebné informácie

0911 299 717

Kontaktujte nás