Stravovací pavilón na festivale

 
  Značka Lunter prijala výzvu stať sa súčasťou známeho hudobného festivalu Pohoda. Predstava dizajnu stravovacieho pavilónu bola koncepčne úplne odlišná od klasického. Požiadavka na zazelenenie a jedlé rastliny imponovala aj nám a preto sme privítali túto spoluprácu s nadšením.

 
Predstavy majiteľov sme sa snažili zhmotniť čo najvýstižnejšie. Zazelenenie priestoru sme realizovali prostredníctvom štyroch hlavných prvkov – mobilnej zelene, zelených stien, paliet s vysadenými jedlými bylinkami a kvetináčmi s bylinkami na stoloch. Tento formát sa nám javil ako zvládnuteľný pri niekoľkodňovom umiestnení, ľahko inštalovateľný, udržiavateľný a hlavne pútavý pre návštevníkov stravovacieho pavilónu.

Share