Počas rokov našej praxe sa stretávame s nutnosťou chemickej alebo biologickej ochrany rastlín. V podmienkach záhradkárov sa používajú rôzne prípravky na ochranu rastlín (POR) vhodné pre malospotrebiteľov.

Pri ich používaní sa vyskytujú chyby v diagnostike ochorenia alebo škodcu, nesprávnej aplikácii (termín, koncentrácia, spôsob aplikácie) ale aj v dodržiavaní podmienok aplikácie (nezasiahnutie okolitých kultúr, zlé osobné ochranné pracovné prostriedky, nevhodné aplikačné zariadenie). Preto môže dôjsť pri neprofesionálnom použití POR aj k neúspechu zásahu a následnému sklamaniu.

Od roku 2015 ponúkame službu aplikácie prípravkov pomocou profesionálneho motorového rosiča s vertikálnym dosahom do výšky cca 10 m a horizontálnym dosahom 16 m. Túto službu poskytujeme priebežne počas sezóny – predjarné postreky, ošetrenie proti hubovým chorobám a škodcom počas vegetačného ošetrenia, jesenné ošetrenie po opade listov. Používame aj bioprípravky a ekologické prípravky.

Share