Základy nového stromoradia z ovocných stromov

 
Ovocné stromy sú niekedy tou správnou voľbou. Majiteľ pozemku sa rozhodol oddeliť sa od cesty práve alejou z ovocných stromov. Pozemok je na konci obce, zatiaľ na ňom neplánuje výstavbu. Ponechá ho ako rezervu pre svojich potomkov.

 
Ovocné stromy môžu plniť viaceré funkcie. V tomto prípade oddelia pozemok pohľadovo od štátnej cesty. Na pozemku sa zatiaľ neplánuje žiadne oplotenie. Predstava majiteľa pozemku bola ponechať ovocné stromy prístupné. V stromoradí sme použili viaceré ovocné druhy.

Share