Závlahová voda je jednou z podmienok prosperity vašej záhrady. Čoraz častejšie sa závlaha v záhrade automatizuje. Pracujeme s viacerými značkami automatických závlahových systémov. Proces prebieha vo viacerých krokoch – obhliadka, pri novej výsadbe spolupráca s autorom projektu výsadby, riešenie zdroja vody, návrh samotného závlahového systému, výkopy, položenie potrubí a jednotlivých prvkov (postrekovače, hydranty, šachty…), naprogramovanie závlahy, spustenie. K inštalovaným závlahám zabezpečujeme havarijný servis, zazimovanie a odzimovanie závlahového systému.

Share