Náhradná výsadba v okolí úradu

 
Výstavba parkoviska si vyžiadala výruby určitých drevín. Zo zákona bolo potrebné uložiť náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny. Realizovali sme ju podľa požiadaviek rozhodnutia orgánu ochrany prírody.

 
Požadovaná náhradná výsadba bola rozdelená na dve miesta. Orgán ochrany prírody navrhol pokryvné kríky skalníka, ktoré sme umiestnili tak, aby spevnili svahy nad parkoviskom.  V priestore parkoviska sme vysadili 3 solitérne stromy okrasných jabloní, ktoré tvoria drobné jabĺčka. Plody jabloní sú okrasné a veľmi vhodné ako potrava pre mestské vtáctvo. Ostatné vzrastlé stromy jabloní boli vysadené do malého parčíka za budovou so služobnými bytmi.

Share