Od roku 2013 sme do našich služieb zahrnuli realizácie záhrad. Zameriavame sa najmä na okrasné súkromné záhrady. Záhrada je dynamický prvok, jej druhové zloženie záleží od miestnych podmienok.

Celkový vzhľad je daný kompozíciou použitých rastlín, stanovišťa a požiadaviek klienta. Celý proces prebieha v niekoľkých krokoch – obhliadka terénu, stanovenie podmienok stanovišťa, požiadavky klienta, spracovanie návrhu, spracovanie vizualizácie resp. projektu, rozpočet a jeho schválenie a následne samotná realizácia.

Častokrát sa stretávame s požiadavkou na doplnenie záhrady, rekonštrukciu existujúcej výsadby alebo realizáciu záhrady podľa hotového projektu. Vhodným termínom na realizáciu záhrady je obdobie neskorého leta a jesene.

Share