Živý plot skôr ako dom

 
  Živý plot by sa mal vysádzať vtedy, keď sú v teréne vytiahnuté definitívne výšky. Preto išlo o netradičnú požiadavku realizácie plota pred stavbou domu. Nakoľko mal majiteľ veľmi dobre naplánované jednotlivé kroky stavby a celú stavbu realizovala jeho firma, neobávali sme sa výsadby.

 
Stavba domu na navezenej terase si vyzadovala výstavbu oporného prvku – gabiónoveho múru. Na jeho hrane sme realizovali výsadbu klasického živého plotu z tují, podľa požiadaviek majiteľa.

Share