Spojenie dizajnu a funkcie

 
Skalka  nemusí byť len okrasným prvkom. V tomto prípade sme výsadby využili ako podporu vytvorenej terasy na ktorej je postavený dom. Skalka aj vysadený svah s gabiónmi stabilizuje umelo vytvorenú plochu bez nutnosti stavat iné oporné prvky.

 
Mladá rodina po postavení domu uvažovala s úpravou jeho okolia. Veľmi veľa práce si urobili svojpomocne. Založenie skalky ako stabilizačného prvku vytvorenej rovnej polochy a jeho oddelenie od prístupovej cesty na pozemok sa vydarilo. Rovnako vydarený je aj druhý svah, ktorý sme podopreli jedným radom nízkych gabiónov a samotný svah po urovnaní a zabezpečení protieróznou sieťou bol vysadený pôkryvnými drevinami. Optické oddelenie vrchnej časti pozemku  od cesty je realizované líniou živého plotu z hlohyne, ktorý sa bude upravovať na požadovanú výšku.

Share