Každé miesto neumožňuje výsadbu zelene do pôdy. Pre klientov, ktorí nemajú túto možnosť ponúkame riešenie prostredníctvom mobilnej zelene. Vhodné najmä pre terasy, balkóny, reštaurácie.  Naše profesionálne skúsenosti vieme využiť pri návrhu a realizácii mobilnej zelene, ktorá bude plniť najmä estetickú funciu. Riešime drevinové, trvalkové aj letničkové výsadby.

Zabezpečíme vhodný kvalitný rastlinný materiál, vhodné substráty, hnojivá ale ja nádoby na výsadbu. Estetickú stránku miesta je možné vylepšiť práve prostredníctvom výsadby v nádobách.

Share